• Ulica San Hose, San Huan, Portoriko — nuđenje knjige Šta Biblija zaista naučava?

  • San Huan, Portoriko – Jehovini svedoci razgovaraju s čovekom u blizini tvrđave El Moro, stare skoro 500 godina

  • Ulica San Hose, San Huan, Portoriko — nuđenje knjige Šta Biblija zaista naučava?

  • San Huan, Portoriko – Jehovini svedoci razgovaraju s čovekom u blizini tvrđave El Moro, stare skoro 500 godina

Osnovni podaci — Portoriko

  • Broj stanovnika: 3 659 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 23 632
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 299
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 155