• Okolina Kisanganija, Demokratska Republika Kongo — propovedanje ribaru na Bojoma (Stenlijevim) vodopadima

IZDAVAČKA DELATNOST

Dostava biblijske literature u Kongu

Svakog meseca, Jehovini svedoci prevaljuju neverovatan put da bi dostavili Biblije i biblijsku literaturu ljudima u Demokratskoj Republici Kongo.