Vrati se na sadržaj

  • Plaža Ans Vata, Numea, Nova Kaledonija — čitanje iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Nova Kaledonija

  • Broj stanovnika: 280 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 383
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 34
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 117