• Plaža Ans Vata, Numea, Nova Kaledonija — čitanje iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Nova Kaledonija

  • Broj stanovnika: 284 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 489
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 32
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 114