Osnovni podaci — Trinidad i Tobago

  • Broj stanovnika: 1 371 824
  • Broj Jehovinih svedoka: 10 030
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 127
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 137