Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Trinidad i Tobago

  • Broj stanovnika: 1 368 143
  • Broj Jehovinih svedoka: 9 892
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 126
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 138