• Dili, Istočni Timor — ponuda knjige Šta Biblija zaista naučava?

Osnovni podaci — Istočni Timor

  • Broj stanovnika: 1 324 094
  • Broj Jehovinih svedoka: 366
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 3 618