• Blizu Starog mosta u Mostaru, u Bosni i Hercegovini — ponuda traktata Da li će patnji ikada doći kraj?

Osnovni podaci — Bosna i Hercegovina

  • Broj stanovnika: 3 507 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 108
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 16
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 3 165