Vrati se na sadržaj

  • Čambo, Ekvador — ponuda brošure na kečua jeziku

Osnovni podaci — Ekvador

  • Broj stanovnika: 16 626 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 92 752
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 074
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 179