• Čambo, Ekvador — ponuda brošure na kečua jeziku

Osnovni podaci — Ekvador

  • Broj stanovnika: 17 023 408
  • Broj Jehovinih svedoka: 97 168
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 119
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 175