Osnovni podaci — Jermenija

  • Broj stanovnika: 2 986 500
  • Broj Jehovinih svedoka: 10 977
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 134
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 272