• Plaža Malindi, Kenija — nuđenje knjige Šta Biblija zaista naučava?

Osnovni podaci — Kenija

  • Broj stanovnika: 51 226 537
  • Broj Jehovinih svedoka: 29 860
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 641
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 716