• Skoplje, Severna Makedonija, u blizini Kamenog mosta — ponuda brošure Put do srećne porodice

Osnovni podaci — Makedonija

  • Broj stanovnika: 2 088 091
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 281
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 23
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 630