• Honijara, Solomonova ostrva — prenošenje biblijske istine na jeziku pidžin Solomonovih ostrva

Osnovni podaci — Solomonova ostrva

  • Broj stanovnika: 626 227
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 077
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 52
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 302