Vrati se na sadržaj

  • Plantejšn skver, Sveta Jelena — nuđenje brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Sveta Jelena

  • Broj stanovnika: 3 973
  • Broj Jehovinih svedoka: 115
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 35