Vrati se na sadržaj

  • Selo Lora, Majuro Atol, Maršalska ostrva — propovedanje dobre vesti na maršalskom

Osnovni podaci — Maršalska ostrva

  • Broj stanovnika: 69 747
  • Broj Jehovinih svedoka: 188
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 4
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 371