• Orta, ostrvo Fajal, Azori — nuđenje časopisa Stražarska kula i Probudite se!

Osnovni podaci — Azori

  • Broj stanovnika: 243 862
  • Broj Jehovinih svedoka: 767
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 15
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 318