Osnovni podaci — Kipar

  • Broj stanovnika: 885 600
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 659
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 43
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 333