• Šau Kej Van, Hongkong — nuđenje časopisa Probudite se!

Osnovni podaci — Hongkong

  • Broj stanovnika: 7 448 900
  • Broj Jehovinih svedoka: 5 571
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 63
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 337