Osnovni podaci — Rota

  • Broj stanovnika: 2 477
  • Broj Jehovinih svedoka: 12
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 206