• U blizini Monrovije, Liberija — nuđenje traktata Život u mirnom novom svetu

Osnovni podaci — Liberija

  • Broj stanovnika: 4 892 190
  • Broj Jehovinih svedoka: 7 286
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 141
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 671