Vrati se na sadržaj

  • Selo Gjogv na ostrvu Ejsturoj, Farska ostrva — propovedanje pomoću brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Farska ostrva

  • Broj stanovnika: 50 030
  • Broj Jehovinih svedoka: 130
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 4
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 385