Osnovni podaci — Nauru

  • Broj stanovnika: 11 302
  • Broj Jehovinih svedoka: 19
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 595