Vrati se na sadržaj

  • Trosa, Švedska — nuđenje biblijske literature na ulici

Osnovni podaci — Švedska

  • Broj stanovnika: 9 967 637
  • Broj Jehovinih svedoka: 22 418
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 309
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 445