• Trosa, Švedska — nuđenje biblijske literature na ulici

  • Stokholm, Švedska – U periodu belih noći, jedan Svedok nudi biblijski kurs taksisti

  • Trosa, Švedska — nuđenje biblijske literature na ulici

  • Stokholm, Švedska – U periodu belih noći, jedan Svedok nudi biblijski kurs taksisti

Osnovni podaci — Švedska

  • Broj stanovnika: 10 182 291
  • Broj Jehovinih svedoka: 22 330
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 306
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 456