Osnovni podaci — Bermudi

  • Broj stanovnika: 61 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 521
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 117