• Selo Tis Abaj, Etiopija — nuđenje brošure na amharskom jeziku

Osnovni podaci — Etiopija

  • Broj stanovnika: 104 957 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 10 472
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 221
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 10 023