Vrati se na sadržaj

  • Paramaribo, Surinam — razgovor o biblijskoj temi pomoću brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Surinam

  • Broj stanovnika: 558 368
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 106
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 55
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 180