Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Gvadelup

  • Broj stanovnika: 403 544
  • Broj Jehovinih svedoka: 8 207
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 120
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 49