Osnovni podaci — Gvadelup

  • Broj stanovnika: 403 613
  • Broj Jehovinih svedoka: 8 332
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 121
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 48