• Glavna ulica na ostrvu Norfok — poučavanje iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Norfolk ostrvo

  • Broj stanovnika: 1 748
  • Broj Jehovinih svedoka: 9
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 194