• Benguela, Angola — biblijski kurs na angolskom znakovnom jeziku

Osnovni podaci — Angola

  • Broj stanovnika: 27 794 030
  • Broj Jehovinih svedoka: 155 991
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2 111
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 178