• Halštat, Austrija — svedočenje od kuće do kuće

  • Beč, Austrija — propovedanje na trgu Svetog Mihaila

  • Beč, Austrija — svedočenje na Trgu Marije Terezije

Osnovni podaci — Austrija

  • Broj stanovnika: 8 823 054
  • Broj Jehovinih svedoka: 21 563
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 299
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 409