Osnovni podaci — Tinijan

  • Broj stanovnika: 2 500
  • Broj Jehovinih svedoka: 14
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 179