• Funafuti, Tuvalu — propovedanje dobre vesti jednom ribaru

Osnovni podaci — Tuvalu

  • Broj stanovnika: 11 308
  • Broj Jehovinih svedoka: 88
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 129