Osnovni podaci — Moldavija

  • Broj stanovnika: 4 043 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 19 213
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 210
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 210