Osnovni podaci — Sint Eustatius

  • Broj stanovnika: 4 020
  • Broj Jehovinih svedoka: 30
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 134