Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Devičanska ostrva (Britanija)

  • Broj stanovnika: 31 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 241
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 4
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 129