Osnovni podaci — Palau

  • Broj stanovnika: 21 108
  • Broj Jehovinih svedoka: 80
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 264