• Havana, Kuba — propovedanje od kuće do kuće u Staroj Havani

Osnovni podaci — Kuba

  • Broj stanovnika: 11 480 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 95 031
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 503
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 121