• Okolina grada Sent Mari, na Martiniku — čitanje ohrabrujućeg biblijskog stiha

Osnovni podaci — Martinik

  • Broj stanovnika: 384 769
  • Broj Jehovinih svedoka: 4 901
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 62
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 79