• Gol, ostrvo Jap, Mikronezija — ponuda brošure duž puta sa „kamenim novcem“

Osnovni podaci — Jap

  • Broj stanovnika: 11 376
  • Broj Jehovinih svedoka: 30
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 379