• Bairo dos Peskadores, blizu Maputa, Mozambik — nuđenje časopisa Stražarska kula

Osnovni podaci — Mozambik

  • Broj stanovnika: 30 500 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 64 536
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 289
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 473