Upišite ili izaberite lokaciju

Jehovini svedoci širom sveta

Obala Slonovače

  • Abidžan, Obala Slonovače – nuđenje brošure Slušajmo šta nam Bog govori

Osnovni podaci — Obala Slonovače

  • Broj stanovnika: 26 378 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 12 269
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 323
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 277