• Abidžan, Obala Slonovače — nuđenje brošure Slušajmo šta nam Bog govori

Osnovni podaci — Obala Slonovače

  • Broj stanovnika: 23 889 455
  • Broj Jehovinih svedoka: 11 938
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 324
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 001