Vrati se na sadržaj

  • Apija, Samoa — prikazivanje filma na samoanskom jeziku

Osnovni podaci — Samoa

  • Broj stanovnika: 196 006
  • Broj Jehovinih svedoka: 510
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 13
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 384