• Apija, Samoa — prikazivanje filma na samoanskom jeziku

Osnovni podaci — Samoa

  • Broj stanovnika: 197 695
  • Broj Jehovinih svedoka: 538
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 12
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 367