Osnovni podaci — Sen Pjer i Mikelon

  • Broj stanovnika: 6 372
  • Broj Jehovinih svedoka: 12
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 531