Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Turks i Kaikos

  • Broj stanovnika: 36 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 338
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 6
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 107