Osnovni podaci — Sint Marten

  • Broj stanovnika: 42 083
  • Broj Jehovinih svedoka: 361
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 117