• Sintra, Portugal — propovedanje od kuće do kuće

  • Orta, ostrvo Fajal, Azori — nuđenje časopisa Stražarska kula i Probudite se!

  • Sintra, Portugal — propovedanje od kuće do kuće

  • Orta, ostrvo Fajal, Azori — nuđenje časopisa Stražarska kula i Probudite se!

Osnovni podaci — Portugal

  • Broj stanovnika: 9 792 797
  • Broj Jehovinih svedoka: 49 299
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 652
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 199