Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Boner

  • Broj stanovnika: 25 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 131
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 191