• Vudford, Sent Endru, Jamajka — nuđenje časopisa Stražarska kula i Probudite se!

Osnovni podaci — Jamajka

  • Broj stanovnika: 2 899 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 11 425
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 178
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 254