Osnovni podaci — Sen Marten

  • Broj stanovnika: 36 629
  • Broj Jehovinih svedoka: 300
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 122