Osnovni podaci — Francuska Gvajana

  • Broj stanovnika: 290 384
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 694
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 47
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 108