• Selo Ngibao, blizu grada Aruša, Tanzanija — nuđenje brošure Slušajmo šta nam Bog govori i živimo večno ljudima iz naroda Masaji

Osnovni podaci — Tanzanija

  • Broj stanovnika: 59 477 688
  • Broj Jehovinih svedoka: 18 705
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 455
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 3 180