• Žeravna, Bugarska — ponuda traktata koji govori o Božjem Kraljevstvu

Osnovni podaci — Bugarska

  • Broj stanovnika: 7 037 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 530
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 55
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 781